Frans Lebretlaan 35, 3314 EB Dordrecht   |   06-11344692   |   info@groesbeekmc.nl

Blog

Over taal, teksten en tekstschrijvers
Schrijffouten voorkomen en corrigeren

Veelvoorkomende schrijffouten vermijden

Een schrijffout is snel gemaakt en haalt je zorgvuldig geschreven tekst naar beneden.

Helaas is niet iedereen direct overtuigd van het belang van foutloze teksten. “Als mijn klanten begrijpen wat ik bedoel, is het toch goed?”

Maar voor een geoefend oog is een schrijffout net een koffievlek op een hagelwit overhemd. Schrijffouten in je tekst doen niet alleen afbreuk aan het geheel, maar kunnen zelfs tot gevolg hebben dat jouw bedrijf minder serieus genomen wordt. Daarom is het belangrijk om schrijffouten te vermijden,  zeker in zakelijke teksten! Helaas is dat soms eenvoudiger gezegd dan gedaan.

De ene schrijffout is de andere niet: drie soorten schrijffouten

Sec gezien bestaan er drie soorten schrijffouten:

  • typefouten;
  • spelfouten;
  • taalfouten.

Van deze drie soorten fouten is het de typefout die je het gemakkelijkst vergeven wordt. Dat is een voordeel natuurlijk, maar aan de andere kant is de typefout ook de fout die je het gemakkelijkst maakt. Eigenlijk is deze fout niets meer of minder dan een “slip of the fingers”: je weet hoe het woord gespeld moet worden, maar desalniettemin typ je het verkeerd.

Iedereen maakt weleens een typefoutje. Sterker nog, als tekstschrijver maak je er een heleboel. Zo zijn er legio woorden waarvan ik prima weet hoe ik ze schrijven moet, maar die op de een of andere manier altijd verkeerd uit m’n toetsenbord komen. (Zoekwoordenodnerzoek in plaats van zoekwoordenonderzoek bijvoorbeeld is er één die hardnekkig blijft hangen.)

Gelukkig bestaan er mooie trucjes om typefouten te vermijden. Dat wil zeggen: je maakt ze nog steeds, alleen blijven ze voortaan netjes uit het zicht. Een koffievlek met een colbertje eroverheen dus.

Werk een foutje in je tekst weg Typefouten vermijden in Word

Schrijf je in Word, dan kan je je persoonlijke meestgemaakte missers voorkomen door je spellingscontrole aan te passen. Dit doe je via de AutoCorrectie-optie: “Tekst vervangen tijdens typen”.

In het vak “vervangen” typ je het woord dat je telkens fout schrijft, in het vak “door” spel je het woord op de correcte manier. Klik op toevoegen en klaar ben je!

Werk je, zoals ik, vaak direct in WordPress, dan gaat deze vlieger helaas niet op. Bij het schrijven van webteksten kan je in dat geval beter kiezen voor de afkoelmethode: laat je tekst een nachtje liggen voordat je deze publiceert. Dit voorkomt dat je de tekst leest zoals je ‘m bedoeld hebt in plaats van te zien wat er werkelijk staat.

De spellingsregels overtreden

De spelfout is een gradatie erger dan de typefout: hier wordt daadwerkelijk een spellingsregel overtreden. (Soms zelfs meerdere.) En, net als in het verkeer, leidt overtreding van de regels niet zelden tot ergernis en verwarring.

Waar professionele content zorgt voor een betere zichtbaarheid en een goed geschreven whitepaper hét marketingmiddel bij uitstek is, zorgt een website vol spelfouten ervoor dat geen klant je nog serieus neemt.

Helaas zijn spelfouten niet zozeer als koffievlekken, maar eerder als griepvarianten. De ene tekstschrijver besmet de andere, net zolang totdat het halve internet volstaat met woorden zoals opzoek in plaats van ‘op zoek’, email waar e-mail wordt bedoeld (email bestaat ook, maar is een vorm van glazuur) en ‘is’ in de betekenis van ‘eens’.

Wil je spelfouten in je tekst voorkomen, ga dan niet klakkeloos af op de woorden die je zoekmachine tevoorschijn tovert, maar neem de moeite om het Groene of het Witte Boekje erop na te slaan. Je klanten zullen je erom waarderen.

Taalfout of spelfout?

Sommige schrijffouten bevinden zich op de scheidslijn tussen taalfouten en spelfouten. Hoewel spelling een wezenlijk onderdeel is van onze taal, is de taalfout toch net een stapje ernstiger dan de spelfout.

(Het gaat me te ver om deze categorie fouten een misdrijf te noemen in plaats van een overtreding, maar je begrijpt waar ik heen wil.)

Een taalfout is een grammaticale fout, bijvoorbeeld ‘die’ waar het ‘dat’ moet zijn.

Het meisje die daar loopt,

bijvoorbeeld.

Ook foutieve samentrekkingen (contaminaties) zoals “ik besefte me” en “hij irriteert zich aan” vallen onder de noemer taalfouten.

Helaas zijn taalfouten niet altijd eenvoudig te vermijden. De spellingscontrole herkent ze niet, dus je zal het van je eigen grammaticale kennis moeten hebben om het goed te doen.

Handige hulpmiddelen:

  • Heb geen haast. Een tekst die in vliegende vaart geschreven is, bevat vaak een of meerdere fouten.
  • Heb je een tekst geschreven? Leg ‘m weg en lees ‘m op een later tijdstip opnieuw, bijvoorbeeld de volgende dag.
  • Laat je tekst nalezen door iemand anders. Dat hoeft geen officiële corrector te zijn: twee zien sowieso meer dan één.
  • Vertrouw op je boerenverstand, niet op je spellingscontrole. (En ook niet op Google.)
  • Weet niet alleen wat je mogelijkheden zijn, maar ken tevens je beperkingen. Heb je moeite met grammatica, besteed het schrijven van je tekst dan uit aan een tekstschrijver- of iemand anders die uitstekend met taal uit de voeten kan.

 Schrijffouten laten je minder deskundig en minder betrouwbaar lijken

Dit geldt zelfs wanneer je tekst gelezen wordt door mensen met een minder groot gevoel voor de Nederlandse taal. Vergelijk het maar met een muziekstuk: je hebt meestal geen muzikale aanleg nodig om te horen dat een lied niet zuiver is.

Loopt je tekst op de een of andere manier niet lekker, laat je pennenvrucht dan corrigeren of redigeren door een professional. Dat hoeft niet per se ondergetekende te zijn, maar contact opnemen mag natuurlijk altijd.

Leave a Reply