Frans Lebretlaan 35, 3314 EB Dordrecht   |   06-11344692   |   info@groesbeekmc.nl

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die Groesbeek Marketingcommunicatie verwerkt

Groesbeek Marketingcommunicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Groesbeek Marketingcommunicatie verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Groesbeek Marketingcommunicatie verwerkt:
– Voor- en achternaam;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
– Gegevens over jouw activiteiten op de website van Groesbeek Marketingcommunicatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Groesbeek Marketingcommunicatie verwerkt

De website en/of dienst van Groesbeek Marketingcommunicatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Groesbeek Marketingcommunicatie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat Groesbeek Marketingcommunicatie zonder
ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@GroesbeekMC.nl, dan zal Groesbeek Marketingcommunicatie deze
informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Groesbeek Marketingcommunicatie persoonsgegevens verwerkt

Groesbeek Marketingcommunicatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– Verzenden van de nieuwsbrief (alleen als je je expliciet hiervoor hebt aangemeld);
– Groesbeek Marketingcommunicatie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
Als je een contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt naar Groesbeek Marketingcommunicatie, worden de gegevens die je Groesbeek Marketingcommunicatie toestuurt
bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groesbeek Marketingcommunicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Groesbeek Marketingcommunicatie gebruikt

Groesbeek Marketingcommunicatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Groesbeek Marketingcommunicatie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Groesbeek
Marketingcommunicatie hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@GroesbeekMC.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Groesbeek Marketingcommunicatie jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Groesbeek
Marketingcommunicatie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe Groesbeek Marketingcommunicatie persoonsgegevens beveiligt

Groesbeek Marketingcommunicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@GroesbeekMC.nl.