Frans Lebretlaan 35, 3314 EB Dordrecht   |   06-11344692   |   info@groesbeekmc.nl

Overlijdensrisicoverzekeringen.info

Een levendige tekst over ORV
Website over overlijdensrisicoverzekeringen

Informatie

Opdrachtgever Overlijdensrisicoverzekeringen.info
Diensten webteksten

Omschrijving

Over overlijdensrisicoverzekeringen bestaan veel vragen en misverstanden. De ontwerper van de website Overlijdensrisicoverzekeringen.info was dan ook op zoek naar een tekstschrijver/copywriter die niet alleen weet wat een overlijdensrisicoverzekering inhoudt, maar die dit ook nog eens duidelijk kan verwoorden tegenover een breed publiek.

Een leuke en uitdagende opdracht, waaraan ik met veel plezier gewerkt heb. Het resultaat? Een no-nonsense, informatieve website die ingaat op diverse aspecten met betrekking tot overlijdensrisicoverzekeringen, zoals het verschil met een lijfrentepolis, fiscale consequenties en hoe te verzekeren wanneer je een chronische aandoening hebt..

Een citaat:

Bij de klassieke lijfrenteverzekering vindt uitkering namelijk plaats op voorwaarde dat de verzekerde op de einddatum nog in leven is. Heb je voortijdig het aardse met het eeuwige verwisseld, dan vervalt de betaalde premie en daarmee de gehele inleg aan de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij spint dus garen bij jouw dood, ook al wordt dit je nooit met zo veel woorden gezegd. Bij de overlijdensrisicoverzekering daarentegen is de verzekeringsmaatschappij juist níet gebaat bij jouw overlijden, want een voortijdig verscheiden betekent: uitkeren. Niet aan jou natuurlijk, maar aan je nabestaanden. De lijfrenteverzekering en de overlijdensrisicoverzekering staan dus eigenlijk haaks op elkaar, want financieel gezien dek je bij de ene verzekering het ‘risico’ af dat je in leven blijft, en bij de andere juist niet.