Frans Lebretlaan 35, 3314 EB Dordrecht   |   06-11344692   |   info@groesbeekmc.nl

Ecoresult Dordrecht

Duurzame teksten
Logo van Ecoresult Dordrecht

Informatie

Opdrachtgever Ecoresult Dordrecht
Diensten nieuwsbrief, blog, redigeren

Omschrijving

Ecoresult is een ecologisch adviesbureau, gevestigd in Dordrecht. Het bureau onderzoekt, adviseert en biedt begeleiding bij projecten op het gebied van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Voor dit “groene” adviesbureau redigeerde ik de jaarlijkse nieuwsbrief en diverse blogs.

 

Leave a Reply