Tekstschrijver met een writer's block?

sunset Matosinhos

Nieuws!

Met een écht writer's block heb je als tekstschrijver zelden te maken. Een tekstschrijver schrijft immers geen romans, maar teksten die gebaseerd zijn op informatie; feiten, overtuigingen, meningen, aannames en ideeën. Maar wat als het met die ideeën niet zo wil vlotten? Of wanneer je een tekst van 800 woorden moet schrijven over -pak 'm beet- gerechtsdeurwaarders, maar de perfecte openingszin wil maar niet komen? Geen nood, er zijn manieren genoeg om het schrijversbrein op gang te krijgen.

Eén van de beste manieren -vind ik althans- is om maar gewoon ergens te beginnen. Desnoods middenin de tekst. In het voorbeeld van de tekst over de gerechtsdeurwaarder: schrijf op wat een gerechtsdeurwaarder precies doet. Of wat het verschil is tussen een gerechtsdeurwaarder en een incassobureau. Bekommer je even niet om de "schoonheid" van de zinnen, maar SCHRIJF! Al schrijvende kom je vanzelf op gang, waarna je de rest van het verhaal afmaakt in prachtig lopende volzinnen. Kwestie van de eerste paar alinea's schrappen (en ja, schrijven is nog altijd voornamelijk schrappen) en vervangen door een tekst waarmee je wél thuis durft te komen. Of beter gezegd: aan het bureau van je opdrachtgever.

Een andere manier is het verzamelen van informatie. Deze manier is vooral handig wanneer je als tekstschrijver/copywriter wordt ingehuurd voor een onderwerp waar je niet zoveel van afweet. Lees wat anderen over het onderwerp geschreven hebben en verbaas je over alles wat je nog niet wist. De lacunes in je eigen kennis vullen, is een van de beste manier om inspiratie op te doen en tot een goede tekst te komen.

Liever iets creatievers? Probeer het dan eens met een potje Spark The Image. Pak het onderwerp van je tekst en schrijf het op een vel papier. Noteer daarachter het eerste woord dat je te binnen schiet wanneer je aan het onderwerp denkt. Vervolgens neem je dat woord in gedachten en schrijf je wederom je eerste associatie op. Speel dit "spelletje" totdat je een goede invalshoek voor je te schrijven tekst gevonden hebt.

Een kleine aanvulling

Bij de laatstgenoemde methode kan je ook wat gestructureerder te werk gaan. Schrijf het onderwerp van je tekst op een vel papier, en noteer daaronder alles wat er over het onderwerp te vertellen valt. Bij het voorbeeld van de tekst over deurwaarders kan dit er als volgt uitzien:

bevoegdheden gerechtsdeurwaarder, verschil deurwaarder en incassobureau, opleiding tot gerechtsdeurwaarder, kosten inschakeling deurwaarder, het verloop van het deurwaarderstraject, waarheen bij klacht over deurwaarders, etc. etc.

Schuif vervolgens met deze kreten totdat er een logische structuur ontstaat. Deze structuur vormt de basis van de te schrijven tekst. Werk vervolgens de gehele tekst uit.

Serendipiteit als inspiratiebron voor de tekstschrijver

kastanje

In mijn werk als tekstschrijver heb ik vaak te maken met vooraf vastgestelde kaders. “Kan je een artikel van circa 500 woorden schrijven over het gebruik van verschillende materialen voor een raamkozijn?” bijvoorbeeld, of: “Ik zou graag een tekst willen hebben over sociale zekerheid voor ZZP-ers. 700 Woorden ongeveer en het liefst morgen af, want er is haast bij,”, dat werk. De creativiteit van mijn werk zit 'm dus meestal niet in de keuze van het onderwerp, maar in de manier hoe ik dat onderwerp vervolgens verwerk tot een artikel, een brochure of een landingspagina.

Maar af en toe krijg je als tekstschrijver/copywriter min of meer de vrije teugel. Dan mag je -als webredacteur of als stukkietikker- zelf onderwerpen aandragen voor een site over opvoedingsvraagstukken, ADHD of geld lenen. Dit zijn in de regel leuke opdrachten, waarvoor echter wel een behoorlijke dosis inspiratie gevraagd wordt. En inspiratie, die ligt niet altijd voor het oprapen. Of toch wel? Het kan immers zomaar gebeuren dat ik, op zoek naar informatie voor een tekst over geldleningen, stuit op iets waarvan ik denk: “Hee, daarin zit een leuk artikel voor Moeders.nu!” Dit verschijnsel wordt serendipiteit genoemd.

De term serendipiteit staat in het woordenboek omschreven als 'de gave om door toevalligheden en intelligentie iets te ontdekken waarnaar men niet op zoek was'. Het woord is afkomstig uit het Engels (serendipity) en vloeit voort uit de pen van Horace Walpole. Beeldende voorbeelden van serendipiteit zijn er te over: Columbus' ontdekking van Amerika, bijvoorbeeld. Christoffel was immers niet doelbewust op zoek naar nieuwe, onontdekte gebieden, maar naar een alternatieve route naar Indië. Ook de uitvinding van het Post-it blaadje (het welbekende 'geeltje'), het vloeipapier en het theezakje berusten op serendipiteit.