Tekstschrijver Linda Groesbeek: voor off- en online media!

tekstschrijver typt op toetsenbord

Tekst aanvragen!

Schrijven voor het web vraagt om een andere benadering dan 'papieren' teksten. Het lezen van een beeldscherm kost immers meer inspanning dan het lezen van een tijdschrift, brochure of magazine. Wie hier als tekstschrijver geen rekening mee houdt, loopt het risico dat de lezer afhaakt voordat hij of zij de hele tekst gelezen heeft.

Schrijven voor het web betekent: de lezer in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk informatie verschaffen. De ideale webtekst is dan ook kort, bondig en grondig.

Voorbeeldje zien?

Gezien mijn achtergrond en opleiding schrijf ik vaak en veel over de sociale zekerheid. Zo schreef ik een serie artikelen voor vakblad De HypotheekAdviseur, waarbij iedere editie een andere sociale zekerheidswet centraal stond. Een prachtige opdracht, en gedrukt en wel zag het er prettig leesbaar uit (zie hier een overdruk van zo'n artikel). Maar voor het web zouden dergelijke teksten veel te lang en te complex zijn.

De eigenaar van de website ZZPSucces benaderde mij met de vraag of ik een artikel kon schrijven over sociale zekerheidswetgeving voor ZZP'ers. Een alinea uit deze webtekst:

Voor eigen rekening werken, betekent (helaas) ook voor eigen risico. Niet alleen is een ZZP-er zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen en behouden van opdrachten, maar ook qua diverse sociale zekerheidswetten valt de zelfstandig ondernemer buiten de boot: hij of zij is niet verzekerd tegen het verlies van inkomen door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. De WW, de ZW en de WIA behoren dan ook tot de werknemersverzekeringen. Wie in loondienst is, betaalt hier automatisch premie voor: deze wordt ingehouden op het salaris. Een ZZP-er is vrijgesteld van deze premieplicht. Voor de volksverzekeringen, zoals de AOW, de AWBZ en de Anw is de zelfstandige wél verplicht tot premie-afdracht. De premiebetaling maakt deel uit van de inkomstenbelasting.

Het volledige artikel kunt u lezen op de website van ZZPSucces: "Vrijheid versus sociale (on)zekerheid".

Een bont portfolio

letters

Juist de uiteenlopende aard van mijn opdrachten is wat mijn werk als tekstschrijver/copywriter zo leuk maakt! Ik heb inmiddels vele teksten geschreven over de meest uiteenlopende onderwerpen: sociale zekerheid uiteraard, maar ook publicaties over o.a. geldleningen, relaties, opvoeding, ADHD, spouwmuurisolatie, veranda's, het inrichten van een serre en de Premier League Karate zagen het levenslicht.

Slechts een gedeelte van deze teksten vindt u terug op deze site. Wilt u meer informatie over mijn portfolio, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Enkele citaten

Wie 'midlifecrisis' zegt, roept beelden op van mannen met een iets te ver teruggeweken haargrens, de macho uithangend in hun cabrio en lonkend naar vrouwen die hun dochter hadden kunnen zijn. Maar het bereiken van de middelbare leeftijd hoeft zich niet perse te uiten in clichés - gelukkig maar! Nadert je man de leeftijd van 45-50 jaar en neemt zijn zin in seks met rasse schreden af, dan heeft dat in veel gevallen te maken met een afname van testosteron. Testosteron is het beruchte hormoon dat maakt dat mannetjes veelal haantjes zijn, hun gaspedaal diep intrappen om hun 'rivalen' af te troeven en het vertikken om ooit ergens de weg te vragen, want ow wee als ze zich een keer incapabel zouden voelen.

Uit: webartikel voor Moeders.nu

Ga maar na: bij het onderdeel cijferreeksen bijvoorbeeld, is het de bedoeling dat je de door de onderzoeker opgenoemde cijferreeks onthoudt en nazegt. Dat is allesbehalve gemakkelijk wanneer je aandacht al bij het derde cijfer wordt afgeleid, omdat dit getal je doet denken aan de verjaardag van je moeder, de leeftijd waarop je kat stierf of het aantal reepjes dat in een doos Merci-chocolade zit.
De ene gedachte roept vaak de andere op, en voor je het weet zit je weer mijlenver afgeleid te zijn door je eigen verhaal, terwijl de onderzoeker maar doorratelt.

Uit: blogtekst voor Adhdmagazine.nl

Webteksten corrigeren, redigeren of herschrijven

Uiteraard schrijf ik niet alleen maar 'nieuwe' teksten. U kunt ook van mijn diensten als tekstschrijver gebruikmaken wanneer u bestaande teksten wilt laten corrigeren, redigeren of herschrijven.

  • Kiest u voor correctie, dan betekent dit dat alléén eventuele spel- en grammaticafouten uit de tekst worden gehaald.
  • Bij het redigeren van teksten wordt tevens de opbouw van de tekst, de zinsconstructie en de algehele 'tone of voice' onder de loep genomen.
  • Tot slot heeft u de mogelijkheid om een bestaande tekst volledig te laten herschrijven.

Twijfelt u over een tekst, dan voorzie ik u graag van advies.